e-learning DELTA

Instrukcja jak zalogować się na platformę DELTA

Instrukcja przenoszenia kursu z platformy ELF na platformę DELTA

Instrukcja zakładania i ustawiania kursu

Instrukcja zapisywania uczestników do kursu

Wszystko o grupach – instrukcja

Tworzenie testów

Tworzenie i ocena zadań

Dodawanie plików

Dodawanie etykiet

Aktywność H5P

Wszystko na temat pytań

Tworzenie lekcji

Frekwencja – oznaczanie obecności

Dodawanie kwestionariusza

Dodawanie warsztatów

Ukończenie Kursu – Kryteria