Szkolenia

Centrum e-Edukacji zaprasza na Cykl Webinarów Kompetencje cyfrowe dla nowoczesnej dydaktyki

 

Daty webinariów:

1. Kompetencje cyfrowe – jak rozwijać i siebie i studentów. – 7.09.2023 r. godz. 14:00

2. Cyfrowy niezbędnik dydaktyka uczelni wyższej. – 14.09.2023 r. godz. 14:00

3. Narzędzia cyfrowe do pracy w grupie . – 21.09.2023 r. godz. 14:00

4. Narzędzia cyfrowe zwiększające poziom zaangażowania studentów.- 28.09.2023 r. godz. 14:00

5. Edutainment – wykorzystanie gier, quizów i questów w dydaktyce szkolnictwa wyższego.- 05.10.2023 r. godz. 14:30

6. Sztuczna inteligencja (CHAT GPT-4) – zagrożenie czy szansa dla cyfrowego dydaktyka? –12.10.2023 r. godz. 14:30

7. Cyfrowe testowanie – szansa czy zagrożenie? – 19.10.2023 r. godz. 14:30

8. Techniki kreatywnego myślenia w pracy dydaktycznej. – 26.10.2023 r. godz. 14:30

9. Metoda projektu i jej realizacja z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych. – 09.11.2023 r. godz. 14:30

10. Metoda Design Thinking i jej realizacja z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych. – 16.11.2023 r. godz. 14:30

Warunkiem uzyskania certyfikatu jest uczestnictwo w minimum pięciu webinarach. 

Po rozpoczęciu się webinaru, w komentarzu pojawi się link do listy obecności i będzie on dostępny jedynie podczas trwania webinaru. 

Na liście obecności poprosimy o podanie Państwa adresu e-mail w celu przesłania certyfikatu. 

Certyfikaty będą dostępne po zakończeniu cyklu.