Politeka

ZACHĘCAMY DO SKŁADANIA WNIOSKÓW O PRZYZNANIE DOFINANSOWANIA W RAMACH TWORZENIA MATERIAŁÓW DO PLATFORMY POLITEKA

Dofinansowanie w ramach zadania 7 Projektu „Programowanie doskonałości – PK XXI 2.0. Program rozwoju Politechniki Krakowskiej na lata 2018-22” dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego
Umowa nr POWR.03.05.00-00-z224/17