Czym się zajmujemy

  • Współpraca z innymi jednostkami w zakresie rozbudowy platformy otwartych zasobów edukacyjnych.

  • Wspieranie dydaktyków w przygotowywaniu materiałów zarówno do OZE jak też do kursów e-learningowych.

  • Tworzenie oraz wspieranie autorów w tworzeniu nowych materiałów, w tym również tych  powstałych w ramach innych projektów UE na PK.

  • Budowa i zarządzanie platformą OZE (Otwarte Zasoby Edukacyjne) (www.poliTEKA.pk.edu.pl), w tym moderowanie zgromadzonymi materiałami w celu udostępniania ich zgodnie ze standardami tego typu platform.

  • Zbieranie, opracowywanie i udostępnianie otwartych zasobów edukacyjnych, w oparciu o homogeniczne zasady obowiązujące na platformie (w szczególności materiałów dostępnych na PK – m.in. powstałych przy realizacji innych projektów).

  • Wparcie techniczne, metodologiczne oraz rozwój e-learningu na PK, w celu ujednolicenia i wytworzenia ogólnouczelnianych standardów dla tworzenia kursów.

  • Organizacja szkoleń mających na celu zapoznanie uczestników z zasadami obowiązującymi zarówno na platformie OZE jak i MOODLE w celu przedstawienia  oraz usprawnienia procesu tworzenia materiałów i kursów.