e-learning ELF

NAJBARDZIEJ PRZYDATNE INSTRUKCJE DLA WYKŁADOWCÓW

(The most useful instructions for academic teachers)

Filmy instruktażowe

Instrukcje

ZGŁASZANIE KURSÓW

Instrukcja zgłaszanie kursów dostępna jest TUTAJ

USTAWIENIA KURSÓW

Instrukcja ustawienia kursów dostępna jest TUTAJ

DODAWANIE MATERIAŁÓW

Instrukcja dodawania materiałów znajduje się TUTAJ

ZAPISYWANIE NA KURS

Instrukcja dodawania uczestników kursu znajduje się TUTAJ 

FORUM AKTUALNOŚCI

Instrukcja dotycząca forum aktualności (ogłoszeniowego) znajduje się TUTAJ

DODAWANIE ZADANIA

Instrukcja dotycząca dodawania zadania znajduje się TUTAJ

DODAWANIE STUDENTÓW DO GRUP

Instrukcja dotycząca zapisywania studentów do grup znajduje się TUTAJ

FORUM

Instrukcja dotycząca dodawania forum dostępna jest TUTAJ

DODAWANIE PLIKÓW

Instrukcja dodawania plików do kursu znajduje się TUTAJ

DODAWANIE ETYKIETY

Instrukcja dodawania tekstu (etykiety) na stronę kursu znajduje się TUTAJ

DODAWANIE TESTÓW

Instrukcja tworzenia kontenera na test i dodawania pytań znajduje się TUTAJ

DZIENNIK OCEN

Instrukcja korzystania z dziennika ocen znajduje się TUTAJ

POBIERANIE PRZESŁANYCH ROZWIĄZAŃ Z AKTYWNOŚCI ZADANIE

Instrukcja pobierania rozwiązań znajduje się TUTAJ

POBIERANIE WYPEŁNIONYCH TESTÓW

Instrukcja pobierania testów znajduje się TUTAJ

EKSPORT DZIENNIKA OCEN

Instrukcja eksportu dziennika ocen znajduje się TUTAJ

TWORZENIE I ODTWARZANIE KOPII ZAPASOWEJ

Instrukcja tworzenia i odtwarzania kopii zapasowej znajduje się TUTAJ

Na platformie Moodle udostępniliśmy kurs z instrukcjami w postaci filmów. Kurs dostępny dla wszystkich TUTAJ

Jeśli ktoś z Państwa nie ma konta, proszę zalogować się jako gość